Homepage2019-08-02T11:57:06+00:00

Amsterdam moet in 2040 aardgasvrij zijn

Het is de vraag of meer afval en biomassa verbranden wel houdbaar is. Plannen voor nieuwe biomassacentrales stuiten op weerstand en recente problemen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) leggen de kwetsbaarheden van de huidige warmtevoorziening bloot. Om deze uitdagingen aan te pakken is een combinatie van  maatregelen nodig.

TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

Maak gebruik van sluitende kolencentrale

Energiestad is een ontwikkelconcept voor de duurzame herontwikkeling van de Hemweg kolencentrale naar Nederlands grootste warmtebuffer, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle reeds bestaande energie- en waterinfrastructuur en aanwezige gebouwen en constructies van de kolencentrale.

Nederlands grootste warmtebatterij

Door het ketelhuis te transformeren naar een ‘warmtebatterij’ kan een enorme hoeveelheid water gebufferd worden. Ten tijde van overschotten kan duurzame elektriciteit omgezet worden in warmte om in de warmtebatterij op te slaan, zodat deze warmte op een later moment geleverd kan worden aan het bestaande warmtenet.

impressie transformatie ketelhal
impressie transformatie kolensilo

Naast het bufferen en leveren van hoge temperatuur warmte aan het bestaande warmtenet zien wij ook mogelijkheden voor lage temperatuur warmte ter voeding van de nog te bouwen nieuwbouwwijk Haven-Stad. Een reeds beproefde methode is de transformatie van kolensilo’s naar enorme warmtebuffers, met elk een potentiële capaciteit van 20.000 m³ water.

Warmtevraaggebied Haven-Stad

In de ontwikkeling van Haven-Stad staat de transformatie van twaalf deelgebieden ten westen van het centrum ter sprake. Dit zal de komende jaren resulteren in de komst van 50.000-70.000 nieuwe aardgas loze woningen. Energiestad zou de toekomstige warmtevraag van deze woningen kunnen opvangen en hernieuwbare energie kunnen benutten als onderdeel van warmtelevering aan de stad.

Energie-Expo | ontdek de energietransitie

Slim hergebruik uitlaatpijp

Midden in het energiegebied van de Amsterdamse haven staat de 175 meter hoge uitlaatpijp van de Hemweg kolencentrale: de hoogste constructie in de metropoolregio Amsterdam. Door de constructie van een panoramadek kan Energiestad een uniek uitzicht bieden op de Amsterdamse haven en alle huidige vormen van energieopwekking. Dichterbij kun je niet komen! De haven van Amsterdam kan daarmee een nieuw visitekaartje krijgen. Met uitzicht over een van Europa’s belangrijkste energiehavens biedt dat een uitstekende basis om de energietransitie zichtbaar te maken voor de gehele metropoolregio Amsterdam.

TEXT
TEXT

TEXT
TEXT

Transformatie koleninfrastructuur tot energiemuseum

Ooit een voormalige kolencentrale, nu een inkijk in de geschiedenis van fossiele brandstoffen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.  Het Energiestad museum laat kansrijke nieuwe vormen van energie zien door een interactieve beleving aan te bieden van proefopstellingen, presentaties, maquettes en rondleidingen. Energiestad kan daarmee een unieke educatieve functie bieden die bezoekers enthousiast maakt voor duurzame energieproductie in de haven van Amsterdam.

TEXT
TEXT

Hergebruik bestaande kantoorruimten | uniek vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijvigheid

  • Slim hergebruik bestaande gebouwen
  • Innovatieve duurzame bedrijvigheid
  • Uniek vestigingsklimaat jonge bedrijven

De organisatie

Finn Dudok van Heel

Initiatiefnemer

Energiestad is een initiatief van de Amsterdamse ondernemer Finn Dudok van Heel.

De uitdaging die Finn inspireert is de transformatie en creatieve herontwikkeling van oude industriële en historische gebouwen naar duurzame, rendabele, esthetisch uitnodigende, multifunctionele concepten. Hij maakt hierbij gebruik van innovatieve ideeën, gecombineerd met maatschappelijke functies die passen binnen de visie van het gebied en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de stad.

Samenwerkingspartners

Met toonaangevende bedrijven wordt samengewerkt om de conceptuitwerking en planontwikkeling vorm te geven. Met dit initiatief willen zij werken aan een schone, innovatieve en leefbare stad.

Media

Parool 15 juli 2019

Grote plannen voor sluitende kolencentrale

Witteveen+Bos 15 juli 2019

Onderzoek naar herontwikkeling Amsterdamse kolencentrale

Neem contact op

Persvragen over Energiestad kunt u sturen naar pers@energie-stad.nl

Overige vragen kunt u sturen naar info@energie-stad.nl