Homepage2019-10-30T09:51:31+00:00

Hergebruik kostbare assets

Decennia van investeringen hoeven niet verloren te gaan alleen omdat een kolencentrale sluit. We kunnen de bestaande elektra- en koelwaterinfrastructuur hergebruiken voor een warmteopslagcentrale. Deze kan de inwoners van Amsterdam nog vele jaren bedienen.

TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

Maak gebruik van sluitende kolencentrale

Waarom kostbare assets van de hand doen, terwijl ze juist inzetbaar zijn in de energietransitie? Maximale benutting van hun levensduur helpt om de energietransitie betaalbaar te houden.

Hergebruik kolensilo’s als warmwaterbuffers

De twee enorme kolensilo’s beschikken over voldoende inhoud en funderingssterkte om als warmwaterbuffers te functioneren. Dit is eerder aangetoond door transformatie van de in 2005 gesloten kolensilo van de Stadtwerke Münster kolencentrale. De warmwaterbuffers in de voormalige kolensilo’s kunnen warmte leveren aan het bestaande hoogtemperatuur stadswarmtenet en/of aan een nog aan te leggen laagtemperatuur warmtenet voor een naastgelegen warmtevraaggebied zoals Haven Stad. De warmwaterbuffers kunnen worden gevoed door diverse warmtebronnen.

impressie

Hergebruik elektra- en koelwaterinfrastructuur en ketelhal als datacenter

impressie

De 80 meter hoge ketelhal biedt ruim voldoende volume om een groot datacenter te huisvesten. De reeds bestaande elektriciteit- leidingen van de Hemweg 8 kunnen dan gebruikt worden voor de enorme elektriciteitsbehoefte van het datacenter, zoals eerder door Google is aangetoond bij de herontwikkeling van een oude kolencentrale in de U.S.

Het datacenter wordt hoofdzakelijk gekoeld door haar warmte af te geven aan de warmwaterbuffers. Wanneer er geen warmtebehoefte is kan ook de bestaande koelwaterinfrastructuur van de Hemweg 8 gebruikt worden voor koeling van het datacenter.

Het dak en gevel van de ketelhal kan een “solar-shell” worden door het te bekleden met zonnepanelen en collectoren, die elektriciteit en warmte opwekken.

Hergebruik kalk- en vliegassilo’s voor energieopslag in zout

De bestaande kalk- en vliegassilo’s kunnen gebruikt worden als zoutsilo’s. In de zoutsilo’s kunnen overschotten aan hernieuwbare elektriciteit worden opgeslagen. Zodra er weer behoefte aan elektriciteit of warmte is, wordt de energie ontladen in de vorm van stoom. De stoom kan direct warmte afgeven aan het hoogtemperatuur stadswarmtenet, of naar de reeds bestaande lagedruk stoomturbine. De stoomturbine zet deze om in elektriciteit die vervolgens naar het elektriciteitsnet of naar het datacenter in de ketelhal gaat.

De opslag- en omzettingsprocessen met zout zijn regelbaar. Hierdoor kunnen zij worden ingezet om piekbelasting van het stadswarmtenet of van het elektriciteitsnet op te vangen.

impressie

Energy Center | ontdek de energietransitie

Hergebruik schoorsteen als panorama dek van het Energy Center

De 175 meter hoge schoorsteen van de Hemweg 8 is het hoogste bouwwerk in de metropoolregio Amsterdam. Dit bouwwerk heeft een dusdanig robuuste omvang dat het getransformeerd kan worden tot een panorama dek. Dit kan het visitekaartje van het Energy Center worden.

Met het Energy Center wordt het mogelijk om energiesite “Hemweg” een zakelijke ontvangst en educatieve functie te geven. Het kunnen zien en beleven van de nieuwste energietoepassingen kan de jeugd inspireren voor een carrière in de energiewereld. Ook kan het bijdragen aan draagvlak voor de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie bij de inwoners van Amsterdam.

TEXT
TEXT

TEXT
TEXT

Hergebruik bestaande kantoorruimten | uniek vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijvigheid

  • Slim hergebruik bestaande gebouwen
  • Innovatieve duurzame bedrijvigheid
  • Uniek vestigingsklimaat jonge bedrijven

De organisatie

Finn Dudok van Heel

Initiatiefnemer

Energiestad is een initiatief van de Amsterdamse ondernemer Finn Dudok van Heel.

De uitdaging die Finn inspireert is de transformatie en creatieve herontwikkeling van oude industriële en historische gebouwen naar duurzame, rendabele, esthetisch uitnodigende, multifunctionele concepten. Hij maakt hierbij gebruik van innovatieve ideeën, gecombineerd met maatschappelijke functies die passen binnen de visie van het gebied en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de stad.

Samenwerkingspartners

Met toonaangevende bedrijven wordt samengewerkt om de conceptuitwerking en planontwikkeling vorm te geven. Met dit initiatief willen zij werken aan een schone, innovatieve en leefbare stad.

Media

Parool 15 juli 2019

Grote plannen voor sluitende kolencentrale

Witteveen+Bos 15 juli 2019

Onderzoek naar herontwikkeling Amsterdamse kolencentrale

Neem contact op

Persvragen over Energiestad kunt u sturen naar pers@energie-stad.nl

Overige vragen kunt u sturen naar info@energie-stad.nl